Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu
(PDPL) Məlumat Mətni

1- ÜMUMİ İZAH VƏ TƏRİFLƏR
Bu aydınlandırma mətni ICT Bulut Bilişim A.Ş.-nin (bundan sonra Bulutistan adlandırılacaqdır) "məlumat nəzarətçisi" rolunda 6698 saylı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanunun 10-cu maddəsi çərçivəsində “maarifləndirmə öhdəliyi”ni yerinə yetirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Bilgiləndirmə mətnində göstərilən aşağıdakı terminlərin mənaları 6698 saylı Qanunda, bu Qanunla bağlı çıxarılan Əsasnamə və Kommunikelərdə göstərilən təriflərə aid olub aşağıdakılardır.
Şəxsi məlumatlar: Müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə aid hər hansı məlumat,

• Fərdi məlumatların emalı: Şəxsi məlumatların hər hansı bir məlumat qeydi sisteminin bir hissəsi olması şərti ilə tam və ya qismən avtomatik və ya qeyri-avtomatik üsullarla əldə edilməsi, qeydə alınması, saxlanması, qorunması, dəyişdirilməsi, yenidən təşkili, açıqlanması, ötürülməsi, təhvil verilməsi, əl edilmə vəziyyətinə gətirilməsi, təsnif edilməsi və ya istifadənin qarşısının alınması kimi məlumatlar üzərində həyata keçirilən hər cür əməliyyatlar,
• Müvafiq şəxs: Şəxsi məlumatları emal edilən fiziki şəxs,
• Açıq razılıq: Məlumata əsaslanan və azad iradə ilə ifadə edilən konkret mövzu üzrə razılıq,
• Anonimləşdirmə: Şəxsi məlumatların hər hansı bir şəraitdə, hətta digər məlumatlarla uyğunlaşdırılması yolu ilə müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxslə əlaqələndirilmə qabiliyyətinin olmaması,
• Məlumat nəzarətçisi: Fərdi məlumatların emalının məqsəd və vasitələrini müəyyən edən və məlumatların qeydiyyatı sisteminin yaradılması və idarə edilməsinə cavabdeh olan fiziki və ya hüquqi şəxs,
• Məlumat emalçısı: Məlumat nəzarətçisinin verdiyi səlahiyyət əsasında məlumat nəzarətçisi adından şəxsi məlumatları emal edən fiziki və ya hüquqi şəxs,
• Məlumatların qeydiyyatı sistemi: Şəxsi məlumatların müəyyən meyarlara uyğun işləndiyi və strukturlaşdırıldığı qeydiyyat sistemi,
• Əlaqədar şəxs: Türkiyədə yaşayan hüquqi şəxslərin və Türkiyədə yaşamayan hüquqi şəxslərin məlumat nəzarətçisi nümayəndəsinin Qanun və bu Qanuna əsasən çıxarılacaq ikinci dərəcəli qaydalar çərçivəsində öhdəlikləri ilə əlaqədar Qurumla qurulacaq əlaqə üçün Reyestrdə qeydiyyat zamanı məlumat nəzarətçisi tərəfindən məlumatlandırılmış fiziki şəxs,
• Fərdi məlumatların saxlanması və məhv edilməsi siyasəti: Məlumat nəzarətçilərinin şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədi üçün tələb olunan maksimum vaxtın müəyyən edilməsi prosesini və silinmə, məhvetmə və anonimləşdirmə prosesini əsaslandırdığı siyasət.

2- MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİNƏ AİD BİLGİLƏR
Hüquqi şəxslərdə məlumat nəzarətçisi hüquqi şəxsin özüdür. Hüquqi şəxsi təmsil etməyə səlahiyyətli orqan Qanunun icrası baxımından yerinə yetirilməli olan öhdəliklərlə bağlı bir və ya bir neçə şəxs təyin edə bilər. Bu tapşırıq hüquqi şəxsin Qanunun müddəalarına uyğun olaraq məsuliyyətini aradan qaldırmır.
Bulutistan Türk Ticarət Məcəlləsinə uyğun olaraq qurulmuş bir şirkət kimi fəaliyyət göstərir. Məlumat nəzarətçisi haqqında məlumat aşağıdakı kimidir.
Məlumat nəzarətçisinin;


Adı

:

ICT BULUT BİLİŞİM A.Ş.

Mersis Nömrəsi

:

0465 0459 9710 0011

Adresi

:

Göztepe Mah. Begonya Cad. No:38 Göksu Evləri
A43b-348/15 Beykoz-İstanbul

Telefonu

:

+90 850 222 85 88

Fax

:

+90 212 949 22 58

E-mail

:

info@bulutistan.com

Qeydiyyatda e-mail adresi

:

ictbulutbilisim@hs01.kep.tr

3- MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİNİN ÖHDƏLİKLƏRİ
Bulutistan əlaqədar şəxsləri məlumatlandırma öhdəliyi daxilində müvafiq şəxslərə;
• Məlumat nəzarətçisinin və nümayəndəsinin şəxsiyyəti, əgər varsa,
• Şəxsi məlumatların hansı məqsədlə işlənəcəyi,
• İşlənmiş şəxsi məlumatların kimə və hansı məqsədlə ötürülə biləcəyi,
• Şəxsi məlumatların toplanması üçün üsul və hüquqi səbəb,
• Şəxsi məlumatları istifadə edilən şəxslərin hüquqlarının nə olması mövzularında məlumatların verilməsinə cavabdehdir.
Bulutistan həmçinin məlumat təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olaraq,
• Şəxsi məlumatların qanunsuz işlənməsinin qarşısını almaq
• Şəxsi məlumatlara qeyri-qanuni girişin qarşısını almaq
• Şəxsi məlumatların qorunmasını təmin etmək üçün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir.
Bulutistan 6698 saylı qanunun müddəalarının öz quruluşunda həyata keçirilməsini təmin etmək üçün lazımi yoxlamaları həyata keçirərək 6698 saylı qanunun müddəalarına zidd olaraq əldə edilmiş şəxsi məlumatları başqalarına açıqlamaz və emaldan başqa məqsədlər üçün istifadə etməz.

4- İSTİFADƏ OLUNACAQ ŞƏXSİ MƏLUMATLAR
Bulutistan tərəfindən istifadə olunacaq şəxsi məlumatlar aşağıda göstərilmişdir və qanunun tələb etdiyi və/və ya ehtiyac duyduğu hallarda qanunvericilik çərçivəsində yeni məlumatlar əlavə edilə və/və ya dəyişdirilə bilər.
İstifadə edilən şəxsi məlumatlar;
• Ad, Soyad, TR kimlik nömrəsi, doğulduğu tarix və s. kimlik məlumatları,
• Ünvan, telefon, faks, e-poçt və s. əlaqə məlumatı,
• Vergi idarəsi və vergi nömrəsi məlumatları,
• Müştərilərlə bağlı vergi idarəsi və vergi nömrəsi məlumatları,
• Əmək haqqı, sosial təminat, bank hesab nömrələri və işçilərin/namizədlərin ailə üzvləri, peşəkar məlumatlar, fəaliyyət göstəriciləri haqqında məlumat
• Müştərilər haqqında faktura, vergi məlumatları, bank bilgiləri

5- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN ƏLDƏ ETME ÜSULLARI
Şəxsi məlumatlar Bulutistan tərəfindən müştərilərinə məhsul və/və ya xidmətlərin təqdim edilməsi və/yaxud hər hansı səbəbdən TREO ilə müqaviləli və ya müqaviləsiz ticarət əlaqələrinin qurulması və icrası da daxil olmaqla, bütün vasitələr və kanallar vasitəsilə şifahi, yazılı və ya elektron şəkildə və yuxarıda qeyd olunan məqsədlərə uyğun olaraq və bu çərçivədə Bulutistanın müqavilələrdən və qanunlardan irəli gələn öhdəliklərini tam və dəqiq yerinə yetirmək qabiliyyəti hüquqi səbəblərə əsasən toplanır. Bulutistan tərəfindən qanunla nəzərdə tutulmuş əsas prinsiplərə uyğun olaraq bu hüquqi səbəblərlə toplanan Şəxsi Məlumatlar həmçinin Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərilən emal şərtləri və məqsədləri çərçivəsində bu mətndə göstərilən məqsədlər üçün emal oluna və ötürülə bilər.

6- ŞƏXSİ MƏLUMATLARDAN İSTİFADƏ EDİLMƏ MƏQSƏDİ
Bulutistan şəxsi məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edir. Bu məqsədlərə daxildir;
• 6698 saylı Şəxsi Məlumatların Qorunması Qanunu, 6102 saylı Türk Ticarət Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarından irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi,
• Qanun çərçivəsində məcburi/zəruri/faydalı proseslərə uyğun qorunması,
• Məhsul və/və ya xidmətlərin tədarükü üçün Bulutistana ehtiyac olması,
• Bulutistan müştərilərinə müqavilə xidmətlərinin göstərilməsi ehtiyacı, bunlar çərçivəsində həyata keçiriləcək hər hansı iş və əməliyyatın sahibini və ünvanını müəyyən etmək üçün şəxsiyyət, ünvan, vergi nömrəsi və digər məlumatları qeyd etmək,
• Kağız üzərində və ya elektron şəkildə həyata keçiriləcək işlər və əməliyyatlar üçün əsas olacaq məlumat və sənədlərin təşkili kimi məqsədlərlə fəaliyyət göstərə biləcəkdir.
• Xidmət keyfiyyətinin artırılması,
• Məhsul və xidmətlərlə bağlı kampaniyalar, promosyonlar, reklamlar və tanıtım tədbirlərinin həyata keçirilməsi, bu mövzularda məlumatların verilməsi,

7- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİ VƏ QORUNMASI
Bulutistan tərəfindən Şəxsi Məlumatlar yuxarıda qeyd olunan məlumatların işlənməsi məqsədlərinə nail olmaq üçün Bulutistanın qanuna uyğunluq prosesi, hüquqi, maliyyə, vergi və s. iş ortaqlarına, müştərilərinə, təchizatçılarına və istehsalçılarına, birbaşa və ya dolayısı ilə yerli/xarici filiallara, Bulutistan rəsmilərinə, Bulutistan daxili bölmələrinə, səhmdarlarına, daxili və kənar auditorlarına və müqavilə əsasında bağlanmış müstəqil audit firmalarına, hüquq məsləhətçiləri, digər məsləhət, dəstək və ya xidmət aldığı və ya almağı planlaşdırdığı üçüncü şəxslər, digər məsələlərdə məsləhət dəstəyi və ya xidmət almağı planlaşdırdığı üçüncü şəxslərə ( müxtəlif ölkələrdə serverləri ola bilən bulud hesablama xidməti təminatçıları daxil olmaqla) şəxsi məlumatlar qanunun 8-ci və 9-cu maddələrində göstərilən Şəxsi Məlumatların emalı şərtləri və məqsədləri çərçivəsində qanunla səlahiyyətli qurum və təşkilatlara və fiziki şəxslərə ölkə daxilində və ya xaricdə emal oluna bilər və qeyd olunan Fərdi Məlumatlar da digər kanallar vasitəsilə Bulutistan tərəfindən paylaşıla bilər. Bulutistan məlumatların işlənməsi məqsədilə əldə etdiyi şəxsi məlumatları, müvafiq şəxsin açıq razılığı olmadan üçüncü şəxslərə/qurumlara ötürmür.
Bulutistan vergi və sosial təminat qanunları və digər qanunlar və digər qanunvericilik müddəaları ilə tələb olunan/icazə verilən şəxslərə, qurumlar və/və ya təşkilatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq Gəlirlər İdarəsi, İş-Kur, Sosial Müdafiə Təşkilatı, Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq İdarəsi, Banklararası Kart Mərkəzi, Kredit Qeydiyyatı Bürosu kimi fərdi məlumatları almaq səlahiyyətinə malik olan publik hüquqi şəxslərə, Bulutistanın yerli/xarici hissədarlarına, diler kimi fəaliyyət göstərən şirkətlərə, əməkdaşlıq etdiyimiz tərəfdaş/həll ortağı qurum və təşkilatlara, PTT filiallarına, logistik dəstək xidmətləri, məsləhət və müstəqil audit xidmətləri alan şirkətlərə qanuni öhdəliklər əsasında heç bir hüquqi öhdəlik olmasa belə, məqsədlərinə çatmaq üçün 6-cı maddə çərçivəsində daha yaxşı xidmət göstərmək üçün 3-cü şəxs və qurumlara 6698 saylı Qanunla əlaqədar şəxsin hüquqları qorunmaq şərti ilə şəxsi məlumatları ötürə biləcəkdir.

8- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNMƏSİNDƏ MÜVAFİQ ŞƏXSİN AÇIQ RAZILIĞININ ALINMASI
Bulutistan tərəfindən işlənəcək şəxsi məlumatlar 6698 saylı qanun çərçivəsində əlaqədar şəxsin "açıq razılığı" alınaraq işlənir. Açıq razılıq - müəyyən bir mövzu ilə bağlı məlumat əsasında müvafiq şəxsin öz iradəsi ilə bəyan ediləcək razılığına aiddir.
6698 saylı qanunun 5/2-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı şərtlərdən biri olduqda fərdi məlumatlar aidiyyəti şəxsin açıq-aşkar razılığı alınmadan işlənə bilər.
• Qanunla açıq şəkildə nəzərdə tutulması
• Faktiki imkansızlıq üzündən razılığını ifadə edə bilməyən və ya razılığı qanunla tanınmayan şəxsin və ya digər şəxsin həyatının və ya fiziki toxunulmazlığının qorunması üçün məcburi olması
• Müqavilənin qurulması və ya icrası ilə bilavasitə bağlı olması şərti ilə müqavilə tərəflərinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi zəruri olması
• Məlumat nəzarətçisinin qanuni öhdəliyini yerinə yetirməsinin məcburi olması
• Müvafiq şəxs özü tərəfindən ictimaiyyətə açıqlaması
• Məlumatların işlənməsi hüququn yaradılması, həyata keçirilməsi və ya qorunması üçün məcburi olması
• Məlumatların işlənməsi məlumat subyektinin əsas hüquq və azadlıqlarına zərər verməmək şərti ilə məlumat nəzarətçisinin qanuni maraqları üçün məcburi olması

9- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN SAXLANMA MÜDDƏTİ
Bulutistanda şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədinin yoxa çıxması qanunlar və digər qanunvericilik aktları çərçivəsində müəyyən edilmiş məcburi saxlama müddətləri başa çatdıqdan sonra şəxsi məlumatları məhv edir (silər, məhv edir və ya anonimləşdirir).

10- MÜVAFİQ ŞƏXSİN HÜQUQLARI
Müvafiq şəxslər məlumat nəzarətçisinə müraciət edərək özü haqqında;
• Şəxsi məlumatlarının işlənib-işlənmədiyini öyrənmək,
• Əgər şəxsi məlumatlar işlənibsə, bu barədə məlumat tələb etmək,
• Şəxsi məlumatların işlənmə məqsədini və məqsədə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək,
• Ölkə daxilində və ya xaricdə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmək,
• Natamam və ya düzgün işlənilmədiyi halda şəxsi məlumatların düzəldilməsini tələb etmək,
• Qanunda nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində şəxsi məlumatların silinməsini və ya məhv edilməsini tələb etmək,
• Şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə fərdi məlumatlarda dəyişikliklər barədə məlumat verilməsini tələb etmək,
• İşlənmiş məlumatların sırf avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlil edilərək şəxsin özünə qarşı bir nəticənin yaranmasına etiraz etmək,
• Şəxsi məlumatların qeyri-qanuni emalı nəticəsində itirildiyi təqdirdə dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

11- MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİNƏ MÜRACİƏT
Şəxsi məlumatları işlənən fiziki şəxslər 6698 saylı qanunun 11-ci maddəsində göstərilən hüquqları çərçivəsində tələbləri ilə bağlı Bulutistana müraciət edə bilərlər.
Müvafiq şəxslər ərizələrini türk dilində təqdim etmək şərti ilə bu hüquqdan yararlana bilərlər. Aidiyyəti şəxslər müraciətlərini aşağıdakı rabitə kanallarından biri ilə Bulutistana yönləndirə bilərlər. Bu istiqamətdə əlaqədar şəxslərin müraciətləri;
• Yazılı,
• Qeydiyyatlı e-poçt (KEP) ünvanı vasitəsilə,
• Təhlükəsiz elektron imza və ya mobil imza vasitəsilə,
• Şəxsi məlumatları işlənmiş və Bulutistan sistemində qeydiyyata alınan şəxs tərəfindən Bulutistana əvvəllər bildirilmiş e-poçt ünvanından istifadə etməklə,
• Müraciət məqsədinə uyğun olaraq hazırlanmış proqram və ya tətbiq vasitəsilə əlumatlar Bulutistana ötürülə bilər.
Müraciətlərd;
• Adı, soyadı və ərizə yazılı isə imza,
• Türkiyə Respublikası vətəndaşları üçün T.R. şəxsiyyət nömrəsi, əcnəbilər üçün vətəndaşlıq, pasport nömrəsi və ya varsa kimlik nömrəsi,
• Bildiriş əsasında yaşayış və ya iş yeri ünvanı,
• Bildiriş üçün e-poçt ünvanı, telefon və faks nömrəsi, əgər varsa,
• Müraciət predmetinin olması şərtdir.
Ərizəyə mövzu ilə bağlı məlumat və sənədlər əlavə edilməlidir. Ərizə sorğuları "Ərizə sorğu forması"ndan istifadə etməklə edilə bilər.
Müvafiq şəxslər tərəfindən ediləcək müraciətlər üçün bu məlumat mətninin “2-MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİ HAQQINDA BİLGİLƏR” başlıqlı bölmədə göstərilən rabitə kanallarından istifadə edilə bilər. Bulutistan ərizədəki tələbləri sorğunun xarakterindən asılı olaraq ən qısa müddətdə və ən geci otuz gün ərzində pulsuz yekunlaşdırır. Bununla belə, əgər əməliyyat həm də xərc tələb edirsə, “Məlumatların Nəzarətçisinə Müraciət Qaydaları və Prinsipləri haqqında Kommunike”nin 7-ci maddəsində göstərilən məbləğdə rüsum tutula bilər. Müraciət məlumat nəzarətçisinin təqsiri üzündən baş verdikdə, alınan rüsum müvafiq şəxsə qaytarılır.

12- DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ YENİLİKLƏR
Bu aydınlandırma mətni 6698 saylı qanun və sözügedən qanun çərçivəsində nəşr olunan Əsasnamə və Təbliğlər ilə Bulutistanın fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri və siyasətləri əsasında hazırlanmışdır. Müvafiq qanunvericilik və/yaxud Bulutistanın şəxsi məlumatlarının işlənməsi məqsəd və siyasətlərdə baş verəcək dəyişikliklərə uyğun olaraq məlumat mətnində lazımi dəyişikliklər edilə bilər.

IndexFormTitle
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
IndexFormTitle