Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Haqqında Qanunun Aydınlaşdırma Mətni
Kalite Politikası

1- ÜMUMİ İZAH VƏ TƏRİFLƏR

Bu işıqlandırma mətni, ICT Bulut Bilişim A.Ş. (bundan sonra Bulutistan adlandırılacaq) şirkətinin "məlumat nəzarətçisi" adıyla 6698 saylı “Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında” Qanunun (Qanun) 10-cu maddəsi çərçivəsində “maarifləndirmə öhdəliyi”nin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır.
Aşağıdakı terminlərin məlumat mətnindəki mənaları 6698 saylı Qanunda, bu Qanunla bağlı çıxarılan Əsasnamə və Kommunikelərdə göstərilən təriflərə aiddir və aşağıdakılardır.

 • Şəxsi məlumatlar: Müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə aid hər hansı məlumat,
 • Fərdi məlumatların istifadə: Şəxsi məlumatların hər hansı bir məlumat qeydi sisteminin bir hissəsi olması şərti ilə tam və ya qismən avtomatik və ya qeyri-avtomatik üsullarla əldə edilməsi, qeydə alınması, saxlanması, qorunması, dəyişdirilməsi, yenidən təşkili, açıqlanması, ötürülməsi, təhvil verilməsi, əlçatan edilməsi, təsnifat və ya istifadənin qarşısının alınması kimi məlumatlar üzərində həyata keçirilən hər cür əməliyyatlar,
 • Müvafiq şəxs: Şəxsi məlumatları emal edilən fiziki şəxs,
 • Açıq razılıq: Məlumata əsaslanan və azad iradə ilə ifadə edilən konkret mövzu üzrə razılıq,
 • Anonimləşdirmə: Şəxsi məlumatların hər hansı bir şəraitdə, hətta digər məlumatlarla uyğunlaşdırılması yolu ilə müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxslə əlaqələndirilmə qabiliyyətinin olmaması, Məlumat nəzarətçisi: Fərdi məlumatların emalının məqsəd və vasitələrini müəyyən edən və məlumatların qeydiyyatı sisteminin yaradılması və idarə edilməsinə cavabdeh olan fiziki və ya hüquqi şəxs,
 • Məlumat emalçısı: Məlumat nəzarətçisinin verdiyi səlahiyyət əsasında məlumat nəzarətçisi adından şəxsi məlumatları emal edən fiziki və ya hüquqi şəxs,
 • Məlumatların qeydiyyatı sistemi: Şəxsi məlumatların müəyyən meyarlara uyğun işləndiyi və strukturlaşdırıldığı qeydiyyat sistemi,
 • Əlaqələndirici şəxs: Türkiyədə yaşayan hüquqi şəxslərin və Türkiyədə yaşamayan hüquqi şəxsin məlumat nəzarətçisi nümayəndəsinin Qanun və bu Qanuna əsasən çıxarılacaq ikinci dərəcəli öhdəlikləri ilə bağlı olaraq qurum ilə yaradılacaq əlaqə üçün məlumat nəzarətçisi tərəfindən Reyestrdə qeydiyyat zamanı xəbərdar edilmiş real şəxs,
 • Fərdi məlumatların saxlanması və məhv edilməsi siyasəti: Məlumat nəzarətçilərinin şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədi üçün tələb olunan maksimum vaxtın müəyyən edilməsi prosesi və silmə, məhvetmə və anonimləşdirmə prosesini əsaslandırdığı siyasət.

2- MƏLUMATLAR NƏZARƏTÇİSİ HAQQINDA BİLGİLƏR

Hüquqi şəxslərdə məlumat nəzarətçisi hüquqi şəxsin özüdür. Hüquqi şəxsi təmsil etməyə səlahiyyətli orqan Qanunun icrası baxımından yerinə yetirilməli olan öhdəliklərlə bağlı bir və ya bir neçə şəxs təyin edə bilər.Bu tapşırıq hüquqi şəxsin Qanunun müddəalarına uyğun olaraq məsuliyyətini aradan qaldırmır.
Bulutistan Türk Ticarət Məcəlləsinə uyğun olaraq qurulmuş bir şirkət kimi fəaliyyət göstərir. Məlumat nəzarətçisi haqqında məlumat aşağıdakı kimidir.
Məlumat nəzarətçisinin;

Adı

:

ICT BULUT BİLİŞİM A.Ş.

Mersis Nömrəsi

:

0465 0459 9710 0011

Adresi

:

Göztepe Mah. Begonya Cad. No:38 Göksu Evleri
A43b-348/15 Beykoz-İstanbul

Telefonu

:

+90 850 222 85 88

Faks

:

+90 212 949 22 58

E-mail

:

info@bulutistan.com

Qeydiyyatdakı Elektronik Poçt (KEP)

:

ictbulutbilisim@hs01.kep.tr

3- MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİNİN ÖHDƏLİKLƏRİ

Bulutistan müvafiq şəxsləri məlumatlandırmaq öhdəliyi daxilində əlaqədar şəxslərə;

• Məlumat nəzarətçisinin və onun nümayəndəsinin şəxsiyyəti, əgər varsa,
• Şəxsi məlumatların hansı məqsədlə işlənəcəyi,
• İşlənmiş şəxsi məlumatların kimə və hansı məqsədlə ötürülə biləcəyi,
• Şəxsi məlumatların toplanması üçün üsul və hüquqi səbəb,
• Şəxsi məlumatları istifadə edilən şəxslərin hüquqlarının nə olması, haqqında məlumatların verilməsinə cavabdehdir. Bulutistan həmçinin məlumat təhlükəsizliyi mövzusunda;
• Şəxsi məlumatların qanunsuz işlənməsinin qarşısını almaq,
• Şəxsi məlumatlara qeyri-qanuni girişin qarşısını almaq,
• Şəxsi məlumatların qorunmasını təmin etmək, məqsədiylə zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görür. Bulutistan öz quruluşunda 6698 saylı Qanunun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədiylə zəruri yoxlamaların aparılması ilə əldə edilən şəxsi məlumatları 6698 saylı Qanunun müddəalarına zidd olaraq başqalarına açıqlamaz və digər məqsədlər üçün istifadə edə bilməz.

4- İSTİFADƏ OLUNACAQ ŞƏXSİ MƏLUMATLAR

Bulutistan tərəfindən işlənəcək fərdi məlumatlar aşağıda göstərilmişdir və qanunun tələb etdiyi və/və ya ehtiyac hiss etdiyi hallarda qanunvericilik çərçivəsində yeni məlumatlar əlavə edilə və/və ya dəyişdirilə bilər.
Məlumatların işlənməsinə məruz qalan şəxsi məlumatlar;

• Ad, Soyad, Türkiyə Respublikası kimlik nömrəsi, doğulduğu tarixivə s. şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları,
• Ünvan, telefon, faks, e-poçt və s. əlaqə məlumatı,
• Vergi İdarəsi və Vergi Nömrəsi məlumatları,
• Müştərilərlə bağlı vergi idarəsi və vergi nömrəsi məlumatları,
• İşçilərə/ namizədlərə aid əmək haqqı, sosial təminat, bank hesab nömrəsi və ailə üzvləri haqqında məlumat, peşəkar məlumatlar, performans məlumatları.
• Faktura, vergi məlumatları, müştərilər haqqında bank məlumatları.

5- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN ƏLDƏ ETME METODLARI

Şəxsi məlumatlar Bulutistan tərəfindən Bulutistanın müştərilərinə  məhsul və/və ya xidmət təqdim etməsi və/yaxud hər hansı bir səbəblə TREO ilə müqaviləli və ya qeyri-müqavilə kommersiya münasibətlərinin qurulması və həyata keçirilməsi çərçivəsində bütün vasitələr və kanallar vasitəsilə şifahi, yazılı və ya elektron şəkildə  və yuxarıda qeyd olunan məqsədlərə uyğun olaraq və bu çərçivədə Bulutistanın müqavilələrdən və qanunlardan irəli gələn öhdəliklərini tam və dəqiq şəkildə yerinə yetirə biləcəyi hüquqi səbəblərə əsaslanaraq toplanır. Bu hüquqi səbəblərə görə toplanmış Şəxsi Məlumatlar Bulutistan tərəfindən Qanununda nəzərdə tutulmuş əsas prinsiplərə uyğun olaraq, Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərilən Fərdi məlumatların emalı şərtləri və məqsədləri çərçivəsində, həmçinin bu mətndə göstərilən məqsədlər üçün emal oluna və ötürülə bilər.

6- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNMƏ MƏQSƏDİ

Bulutistan şəxsi məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün işləyir. Bu məqsədlər;

• 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu, 6102 saylı Türk Ticarət Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarından irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi,
• Qanun çərçivəsində məcburi/zəruri/faydalı proseslərə uyğun qorunma,
• Bulutistana məhsul və/və ya xidmətlərin tədarükü üçün ehtiyac hiss olunması,
• Bulutistan müştərilərinə müqavilə xidmətlərinin göstərilməsi ehtiyacı, bunlar çərçivəsində həyata keçiriləcək hər hansı iş və əməliyyatın sahibini və ünvanını müəyyən etmək üçün şəxsiyyət, ünvan, vergi nömrəsi və digər məlumatları qeyd etmək,
• Kağız üzərində və ya elektron şəkildə həyata keçiriləcək işlər və əməliyyatlar üçün əsas olacaq məlumat və sənədlərin təşkili kimi məqsədlərlə fəaliyyət göstərə biləcəkdir.
• Xidmət keyfiyyətinin artırılması,
• Məhsul və xidmətlərlə bağlı kampaniyalar, promosyonlar, reklamlar və tanıtım tədbirlərinin həyata keçirilməsi, bu mövzularda məlumatların verilməsi,

7- ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN ÖTÜRÜLMƏSİ VƏ QORUNMASI

Bulutistan tərəfindən Fərdi Məlumatlar yuxarıda qeyd olunan məlumatların işlənməsi məqsədlərinə nail olmaq üçün Bulutistanın qanuna uyğunluq prosesi, hüquqi, maliyyə, vergi və s. audit məqsədi ilə biznes tərəfdaşlarına, müştərilərinə, təchizatçılarına və istehsalçılarına, birbaşa və ya dolayısı ilə yerli/xarici filiallarına, Bulutistan rəsmilərinə, Bulutistan daxili bölmələrinə, səhmdarlarına, daxili və xarici auditorlara və müqaviləli müstəqil audit firmalarına, hüquq məsləhətçilərinə, digər məsləhət, dəstək və ya xidmətlər aldığı və ya almağı planlaşdırdığı üçüncü şəxslərə, digər məsələlərdə məsləhət dəstəyi və ya xidmətlərini aldığı və ya almağı planlaşdırdığı üçüncü tərəflərə (müxtəlif ölkələrdə serverləri ola bilən bulud hesablama xidməti təminatçıları da daxil olmaqla), Qanunun 8-ci və 9-cu maddələrində göstərilən Fərdi məlumatların emalı şərtləri və məqsədləri çərçivəsində qanunla səlahiyyətli qurum və təşkilatlara və fiziki şəxslərə verilə bilər, bu Fərdi Məlumatlar ölkədə və ya xaricdə işlənə bilər və qeyd olunan Fərdi Məlumatlar Bulutistan tərəfindən digər kanallar vasitəsilə də paylaşıla bilər.
Bulutistan məlumatların işlənməsi məqsədilə əldə etdiyi şəxsi məlumatları müvafiq şəxsin açıq razılığı olmadan üçüncü şəxslərə/qurumlara ötürmür.
Bulutistan vergi və sosial təminat qanunları və digər qanunlar və bunlarla məhdudlaşmayan digər qanunvericilik müddəaları ilə tələb olunan/icazə verilən şəxslər, qurumlar və/və ya təşkilatlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Gəlirlər İdarəsi, İş-Kur, Sosial Müdafiə Təşkilatı, Maliyyə Cinayətlərini Araşdırma Şurası, Banklararası Kart Mərkəzi, Kredit Qeydiyyatı Bürosu kimi şəxsi məlumatları qəbul etmək hüququ olan publik hüquqi şəxslərə, Bulutistanın yerli/xarici filiallarına, diler kimi fəaliyyət göstərən şirkətlərə, əməkdaşlıq etdiyimiz tərəfdaş/həll ortağı qurum və təşkilatlara, PTT filialları, logistika dəstək xidmətləri, şirkətlərə məsləhət və müstəqil audit xidmətləri, qanuni öhdəliklər səbəbiylə, heç bir qanuni öhdəlik olmasa belə, 6-cı maddə çərçivəsində daha yaxşı xidmət göstərmək məqsədlərinə çatmaq üçün üçüncü şəxs və qurumlara 6698 saylı Qanuna uyğun olaraq aidiyyəti şəxsin hüquqları qorunmaq şərti ilə şəxsi məlumatları ötürə bilər.

8- FƏRDİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNMƏSİNDƏ MÜVAFİQ ŞƏXSİN AÇIQ RAZILIĞININ ALINMASI

Bulutistan tərəfindən işlənəcək şəxsi məlumatlar 6698 saylı Qanun çərçivəsində məlumat subyektinin "açıq razılığı" alınaraq işlənir. Açıq razılıq müəyyən bir mövzu ilə bağlı məlumat əsasında müvafiq şəxsin öz iradəsi ilə bəyan ediləcək razılığına aiddir.
6698 saylı Qanunun 5/2-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı şərtlərdən biri olduqda fərdi məlumatlar aidiyyəti şəxsin açıq-aşkar razılığı alınmadan işlənə bilər.

• Qanunla açıq şəkildə nəzərdə tutulmuşdur.
• Faktiki imkansızlıq üzündən razılığını ifadə edə bilməyən və ya razılığı qanunla tanınmayan şəxsin və ya digər şəxsin həyatının və ya fiziki toxunulmazlığının qorunması üçün məcburidir.
• Müqavilənin qurulması və ya icrası ilə bilavasitə bağlı olması şərti ilə müqavilə tərəflərinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi zəruridir.
• Məlumat nəzarətçisinin qanuni öhdəliyini yerinə yetirməsi məcburidir.
• Müvafiq şəxs özü tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanmışdır.
• Məlumatların işlənməsi hüququn yaradılması, həyata keçirilməsi və ya qorunması üçün məcburidir.
• Məlumatların işlənməsi məlumat subyektinin əsas hüquq və azadlıqlarına xələl gətirməmək şərti ilə məlumat nəzarətçisinin qanuni maraqları üçün məcburidir.

9- FƏRDİ MƏLUMATLARIN SAXLANMA MÜDDƏTİ

Bulutistan fərdi məlumatların emalı məqsədinin mövcudluğunu dayandırdıqda və Qanunlar və digər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məcburi saxlama müddətləri bitdikdə şəxsi məlumatları məhv edir (fərdi məlumatları silir, məhv edir və ya anonimləşdirir).

10- MÜVAFİQ ŞƏXSİN HÜQUQLARI

Müvafiq şəxslər məlumat nəzarətçisinə müraciət edərək özləri haqqında;
• Şəxsi məlumatların emal edilib-edilmədiyini öyrənmək,
• Əgər şəxsi məlumatlar işlənibsə, bu barədə məlumat tələb etmək,
• Şəxsi məlumatların işlənmə məqsədini və məqsədə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək,
• Ölkə daxilində və ya xaricdə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmək,
• Natamam və ya düzgün işlənilmədiyi halda şəxsi məlumatların düzəldilməsini tələb etmək,
• Qanunda nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində şəxsi məlumatların silinməsini və ya məhv edilməsini tələb etmək,
• Şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə fərdi məlumatlarda dəyişikliklər barədə məlumat verilməsini tələb etmək,
• İşlənmiş məlumatların sırf avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlil edilərək şəxsin özünə qarşı bir nəticənin yaranmasına etiraz etmək,
• Şəxsi məlumatların qeyri-qanuni emalı nəticəsində itirildiyi təqdirdə dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

11- MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİNƏ MÜRACİƏT

Şəxsi məlumatları işlənən fiziki şəxslər 6698 saylı Qanunun 11-ci maddəsində göstərilən hüquqları çərçivəsində tələbləri ilə bağlı Bulutistana müraciət edə bilərlər. Müvafiq şəxslər ərizələrini türk dilində təqdim etmək şərti ilə bu hüquqdan yararlana bilərlər. Aidiyyəti şəxslər müraciətlərini aşağıdakı rabitə kanallarından biri ilə Bulutistana yönləndirə bilərlər. Bu istiqamətdə əlaqədar şəxslərin müraciətlərini;

• Yazılı olaraq,
• Qeydiyyatlı e-poçt (KEP) ünvanı vasitəsilə,
• Təhlükəsiz elektron imza və ya mobil imza vasitəsilə,
• Şəxsi məlumatları işlənmiş və Bulutistan sistemində qeydiyyata alınan şəxs tərəfindən Bulutistana əvvəllər bildirilmiş e-poçt ünvanından istifadə etməklə,
• Tətbiq məqsədləri üçün hazırlanmış proqram təminatı və ya proqram vasitəsilə Bulutistana məlumat ötürə bilərsiniz.

Müraciətlərdə;

 • Ad, soyad və müraciət yazılı isə imza,
 • Türkiyə Respublikası vətəndaşları üçün T.R. şəxsiyyət nömrəsi, əcnəbilər üçün vətəndaşlıq, pasport nömrəsi və ya varsa kimlik nömrəsi,
 • Bildiriş əsasında yaşayış və ya iş yeri ünvanı,
 • Bildiriş üçün e-poçt ünvanı, telefon və faks nömrəsi, əgər varsa,
 • Tələb mövzusu, mövcud olmalıdır. Ərizəyə mövzu ilə bağlı məlumat və sənədlər əlavə edilməlidir. Ərizə sorğuları "Ərizə sorğu forması"ndan istifadə etməklə edilə bilər. Müvafiq şəxslər tərəfindən ediləcək müraciətlər üçün bu məlumat mətninin “2-MƏLUMAT NƏZARƏTÇİSİ HAQQINDA MƏLUMAT” başlıqlı bölmədə göstərilən rabitə kanallarından istifadə edilə bilər. Bulutistan ərizədəki sorğuları sorğunun xarakterindən asılı olaraq ən qısa müddətdə və ən geci otuz gün ərzində pulsuz yekunlaşdırır. Lakin proses ayrıca xərc tələb edərsə, “Məlumat nəzarətçisinə müraciət prosedurları və prinsipləri haqqında” Kommunike”nin 7-ci maddəsində göstərilən məbləğdə rüsum tutula bilər. Müraciət məlumat nəzarətçisinin təqsiri üzündən baş verdikdə alınan rüsum müvafiq şəxsə qaytarılır.

12- DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ YENİLİKLƏR

Bu məlumat mətni 6698 saylı Qanuna və sözügedən Qanuna əsasən dərc edilən Əsasnamə və Kommunikelərə əsasən Bulutistanın şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədləri və siyasətləri çərçivəsində hazırlanmışdır. Məlumat mətnində müvafiq qanunvericiliyə və/və ya Bulutistanın fərdi məlumatların işlənməsi məqsəd və siyasətlərində dəyişikliklərə uyğun olaraq zəruri dəyişikliklər edilə bilər.

IndexFormTitle
Kişisel Verilerin Koruması ile ilgili aydınlatma metnini okudum, bu kapsamda bilgilerimin işlenmesini ve saklanmasını kabul ediyorum.
IndexFormTitle