Boyner Group

Uğur Hekayəsi

Layihə Hekayəsi

Tərkibində 4 qrup şirkəti, 101 mağazası, e-ticarət saytı, mobil tətbiqi və 8000-dən çox işçisi ilə Türkiyənin lider mağaza və moda pərakəndə satışçısı Boyner Group 68 illik təcrübəsi ilə çoxmərtəbəli pərakəndə satışdan tutmuş özəl brendlərə, e-ticarətdən mobil proqramlara qədər uzanan geniş çeşiddə məhsullar təklif edir.

2019-cu ildə 4,5 Milyar TL konsolidə edilmiş dövriyyəsi ilə Boyner Group milyonlarla müştərisi, onlayn və offline satış kanalları ilə Türkiyədəki bir çox yerli və xarici nəhəng markanın ən əhəmiyyətli iş ortağıdır.

Mövcud Struktur Zəiflikləri və Layihə Ehtiyacları

Mövcud iş həcmini SAP ERP ilə idarə edən Boyner Group Rasyona və Bulutistan ilə həyata keçirdiyi əməkdaşlıqdan əvvəl idarə etdiyi pərakəndə sektorda Avropanın ən böyük SAP layihələrindən biri olan Boyner layihəsi üçün fərqli SLA səviyyələrinə malik 2 fərqli təchizatçıdan dəstək alırdı.

Bu müddət ərzində layihə təchizatçıları tərəfindən təklif olunan müxtəlif xidmət səviyyələri səbəbiylə uzun ehtiyat nüsxə və bərpa müddətləri ilə üzləşməli olan qrup xidmətin alındığı məlumat mərkəzindən qaynaqlanan 8-10 saatlıq çox uzun fasilələrlə tez-tez qarşılaşırdı. Bundan əlavə, hər hansı dəstək sorğusu üçün 2 gün, həll üçün isə 3-6 gün gözləməli olurdu.

İş davamlılığında bütün bu pozulmaları aradan qaldırmağı hədəfləyən Boyner Group Türkiyənin 37 vilayətində 101 mağaza da daxil olmaqla, bölgənin ən böyük pərakəndə müəssisə resurs planlama (ERP) sisteminin əsasını təşkil edən SAP HANA infrastrukturunu bulud bazasına daşımaq istəyirdi. Boyner Group həmçinin cari emal vaxtlarını qısaltmaqla daha səmərəli fəlakətin bərpası ssenarilərini həyata keçirməyi və orta uzunmüddətli perspektivdə İT əməliyyatlarında davamlı xərc üstünlüyünə nail olmağı hədəfləyirdi.

Zəiflik Təhlili nəticəsində diqqət çəkən məqamlar bunlardır:

 • İki fərqli təchizatçı tərəfindən idarə olunan SAP layihəsi təchizatçılar tərəfindən təklif olunan müxtəlif SLA səviyyələri səbəbindən işin davamlılığında pozulmalara səbəb olurdu.
 • Fərqli təchizatçılarla fərqli SLA səviyyələri işin davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə pozulması
 • Bulud bazasında yerləşdirilməyən HANA infrastrukturu qrupun artan əməliyyat sayı ilə bərabər nisbətdə yüksələn əməliyyat vaxtlarını birlikdə gətirməsi,
 • Yedəkləmə - ehtiyatdan bərpa (fəlakətin idarə edilməsinin ötürülmə vaxtları) və hesabatların yaradılması başda olmaqla İT əməliyyat yüklərində eksponensial artımlar,
 • Ölçəkləşdirilə bilməyən infrastruktura görə aparat investisiyalarında müşahidə olunan xətti artım,
 • Mövcud valyuta əsaslı xidmət müqavilələrinin gətirdiyi yüksək məzənnə riski,

Həll planı və həyata keçirilməsi

Layihə çərçivəsində Rasyona və Bulutistanın əməkdaşlığı ilə Boyner qrupuna məxsus bölgədəki ən böyük HANA infrastrukturu 7 aylıq məhsuldar layihə müddətinin sonunda ISP müstəqil və tam lazımsız məlumat mərkəzi infrastrukturunu idarə edən Bulutistana minimum kəsinti və 100 % müvəffəqiyyət nisbəti ilə köçürüldü.

 • AGILE menecmenti ilə effektiv və səmərəli layihə idarəçiliyinə start verildi.
 • Keçiddən əvvəl və sonra 3 fərqli komandanın dövri görüşləri və birgə komanda işi planlaşdırılmışdır.
 • HA və FKM testləri ilə keçid prosedurları hazırlandı və idarə olunan xidmətlər çərçivəsində iş davamlılığını maksimuma çatdıracaq DR (Disaster Recovery) xidmətləri müəyyən edilmişdir.
 • HA (High Availability) və DR (Disaster Recovery) testlərini tamamlayaraq fəlakət ssenariləri müəyyən edilmişdir.
 • Ani «application consistent backup» götürə və aldığı ehtiyat nüsxələrini 2 müxtəlif mühitdə saxlaya bilən N+2 məlumat mərkəzi mühiti hazırlanmışdır.
 • IaaS təbəqəsindən Bulutistan və sistem idarəçiliyindən Rasyona cavabdeh olduğu layihədə vahid SLA müqaviləsi həyata keçirildi.
 • TL əsaslı razılaşmaya keçidlə qrup üzrə məzənnə riski sıfıra endirildi.

Təqdim olunan üstünlüklər

7 aylıq məhsuldar layihə prosesi nəticəsində SAP Hana Cloud bazarının öncüsü olan Bulutistan infrastrukturuna keçidin edildiyi Boyner Qrup layihəsinin təsir hesabatı aşağıda verilmişdir.

Biznes Davamlılığına Təsir

 • Backup vaxtları 12-20 saatdan 2 saata endirildi.
 • Restore testini yerinə yetirərək bərpa prosesi 2 saat ərzində tamamlandı.
 • HA (High Availability) və DR (disaster recovery) testləri tamamlandı və fəlakət ssenariləri müəyyən edildi.
 • HA Replikasiya müddətində 65%, DR Replikasiya müddətində isə 50% qazanc əldə edildi.
 • Mümkün iş fasilələrin 80% azaldıldı

Performans Təsiri - ƏS

 • I/O write throughput 13 MB/s → 37 MB/s-ə yüksəldildi. SAP standartı olan 20 MB/s sürəti ötməyə nail olundu.
 • Yaddaşın bərpa müddəti 2502 s/gündən → 266 s/günə azaldalaraq SAP Standartlarının tövsiyə olunan 1200 s/gün səviyyəsindən aşağı endirildi.
 • Hana serverlərində orta hesabla 2% yaddaş artımı əldə edildi.
  • FMP hana serverində CPU istifadəsi təxminən 5% azaldı.
  • Application serverlərində ümumi 15% yaddaş qazanması. Application serverlərində CPU istifadəsində təxminən 5% təkmilləşmə əldə edildi.

Performans Təsiri - Ümumi İstifadə

 • Ən çox istifadə olunan 10 hesabat üzrə təhlil aparıldı.
  • Orta cavab müddəti 30% ilə 65% arasında yaxşılaşdırıldı.
  • Bərpa müddətlərinin orta dəyəri hesablandıqda 35% yaxşılaşma əldə edildi.
 • Hesabatların
  • Ümumi cavab müddətləri araşdırıldığında keçidə qədər 1 həftədə 12,6 saat olan ümumi vaxtın keçiddən sonra 3,4 saata qədər azaldığı görüldü. Ümumi cavab müddətində 74% artım əldə edildi.

Performans Təsiri - Son İstifadəçi Qazancı

 • HTTP web xidmətinin cavab müddəti araşdırıldığında keçiddən əvvəl 1 həftə ərzində 24 milyon əməliyyat və 3192 saat olduğu və bu müddətin 20 milyon əməliyyat və keçiddən sonra 1177 saat olduğu görüldü. Keçiddən sonra Veb Xidmət olaraq əldə edilən qazancın 56% olduğu müşahidə edildi.
 • DIALOG istifadəçilərinin cavab müddəti keçiddən əvvəl 1 həftədə 680 min əməliyyat və 349 saatdan keçiddən sonra 799 min əməliyyat və 330 saata çatılmışdır. Keçiddən sonra DIALOG olaraq əldə edilən qazancın 19,5% olduğu müşahidə edildi.
 • Verilənlər bazası tərəfində bütün tapşırıq növlərini (DIALOG, BTC, UPDATE, RFC…) araşdırarkən orta cavab müddətində 27% qazanc əldə edildi.
“Boyner olaraq sistemlərimizin idarəsini Rasyona, bulud infrastrukturunu isə Bulutistana həvalə etdik. Komandaların öz daxilindəki harmoniyası bizə keçiddə və gündəlik əməliyyat proseslərində böyük rahatlıq və sürət təmin etdi”
Mehmet KENAN
Boyner İT Pərakəndə Həllər Direktoru
Layihə etiketi
Şirkət : Boyner Grup
Sektör : Perakende
Çalışan Sayısı : 8.000+
Ciro : Yaklaşık 4,5 Milyar TL (2019)
Projede Sunulan Hizmetler
SAP Hana Bulutu İncele
Proje Süresi
Planlama : 2 İş Günü
Uygulama : 5 Saat 54 Dakika

Daha çox uğur hekayəsini nəzərdən keçirin

DEMİRÖREN TEXNOLOGİYASI, BULUTİSTAN PRIVATE CLOUD XİDMƏTİ İLƏ ÖZ BULUD İNFRASTRUKTURUNU YARATDI.

Demirören Texnologiyası, Nǝşriyyatçılar Tǝrǝfindǝn İstifadǝ edilǝn "Mahiyyǝt İdarǝ Sistemlǝrinin Konsolidasiyası" Layihǝsini Bulutistan ilǝ Hǝyata Keçirdi.

MENARİNİ TÜRKİYƏ, BULUD SƏYAHƏTİ İLƏ ORTA HESABLA 40% QƏNAƏT ƏLDƏ ETDİ.

Menarini "Bazar Giriş Hǝll Yollarının İnfrastruktur, Şǝbǝkǝ Vǝ Tǝhlükǝsizlik Xidmǝtlǝri Konsolidasiyası" Layihǝsi Bulutistan Etibarı İlǝ Hǝyata Keçirildi

BOYNER QRUPUN SAP XANA İNFRASTRUKTURU 100% MÜVƏFFƏQİYYƏT İLƏ BULUTİSTANA NƏQL OLDU.

Rasyona vǝ Bulutistan Əmǝkdaşlığı ilǝ Hǝyata Keçirilǝn Boynerin Müvǝffǝqiyyǝt Hekayǝsini İndi Oxuyun


ÇALIK HOLDİNQİN PAYDAŞI OLAN YEPAŞIN "VERİLƏNLƏRİN TOPLANMASI" İLƏ BAĞLI İDARƏEDİCİ XİDMƏTLƏRİ BULUTİSTANA MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ NƏQL EDİLDİ.

Verilǝnlǝrin nizamsız toplanmasından irǝli gǝlǝn çǝtinliklǝrǝ görǝ praqnozların vaxtında verilmǝmǝsi problemi aradan qaldırıldı.